Hakkımızda

Vakfın Gayesi

Madde 3- Vakfın gayesi;

 1. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin fiziki ve teknolojik yapılarını geliştirmek, korumak ve yaşatmak;
 2. Öğrencilerin eğitim ve öğretimine her türlü katkıda bulunmak,
 3. Bilginin geliştirilmesi ve toplumsal düzeyde yaygınlaştırılmasını sağlamak,
 4. Öğretim elemanlarının bilimsel çalışmalarını ve akademik gelişimlerini desteklemektir.

Vakfın Faaliyetleri

Madde 4- Vakfın faaliyetleri;

 1. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin fiziki yapılanmasının tamamlanmasına; sahip olduğu binaların yaşatılmasına; ihtiyaç halinde yenilenmesine, genişletilmesine, geliştirilmesine ve onarılmasına; dini tatbikat için camii inşa edilmesine; fakülte kampüsü içindeki tarihi yapıların restitüsyon ve restorasyonu çalışmasına öncülük etmek ve katkı sağlamak,
 2. Fakültenin ihtiyaç duyduğu her türlü demirbaş eşya veya tüketim malzemelerini, araç ve gereçleri temin etmek. Fakültenin altyapısı, teknolojisi ve malzemeleri ile araştırma, geliştirme ve uygulama projelerinin masraflarını ve projelerle ilgili diğer ihtiyaçları kısmen veya tamamen karşılamak,
 3. Öğrencilerin barınmaları için yurt binaları inşa etmek ve bu yurtları işletmek; eğitimlerini sürdürmeleri ve bilimsel çalışmalarını gerçekleştirmeleri için öğrencilere yurt içi ve yurt dışı eğitim ihtiyaçlarında kullanılmak üzere burs vermek; öğrencilerin her türlü bilimsel çabalarını desteklemek,
 4. Öğretim elemanlarının bilimsel çalışmalarını, projelerini, yurt içi ve yurt dışı araştırma faaliyetlerini desteklemek; öğretim elemanlarının akademik gelişim ve tecrübelerini artırmak için yurt içi ve yurt dışı çalışmalarına maddi destek sağlamak; fakülte için yurt içi ve yurt dışından akademik niteliği yüksek öğretim elemanları temin etmek ve bu süreçte gerekli desteği vermek,
 5. Mevcut fakülte kütüphanesini geliştirmek; ulusal ve uluslararası matbu ve dijital eserlerle desteklemek; bu amaçla yazılı, sesli ve görsel materyal, kitap ve yayın bağışı kabul etmek,
 6. Yayın evi kurmak ve işletmek; ilahiyat alanında üretilmiş eski eserler ile yeni çalışmaları ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim elemanlarının eserlerini yayımlamak, dağıtmak, satmak,
 7. Ulusal ve uluslararası panel, sempozyum, konferans, ve atölye çalışması gibi bilimsel faaliyetler düzenlemek, bu faaliyetlere katılmak ya da destek vermek,
 8. İlahiyat alanındaki bilimsel çalışmaları duyurmak üzere periyodik, hakemli, hakemsiz yayınlar yapmak,
 9. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim elemanlarının kitap, makale ve bilimsel diğer çalışmaları ile ilahiyat ve sosyal bilim alanlarında üretilmiş eski eserler ile yeni çalışmaları erişimi sınırlı veya açık olarak, internet ortamında yayımlamak, internet televizyonu ve radyosu kurmak, bu yayınları elektronik araçlarla çoğaltmak ve dağıtmak,
 10. İlahiyat alanında görevli kamu çalışanları ile diğer istekliler için okul öncesi ve sonrası kurs, seminer ve benzeri her türlü eğitim faaliyetini düzenlemek,
 11. Vakfın faaliyetleri için bağışlanan ayni, nakdi ve şartlı bağışları toplamak, bu bağışları vakfın gayesine uygun şekilde kullanmak,
 12. Vakfın gelirini artırmak amacıyla ticari işletmeler ve şirketler kurmak veya kurulmuş olanlara ortak olmak, paylarını satın almak ve satmak, bu ticari kuruluşları işletmek ve/veya kiraya vermek,
 13. Vakfın gayesini gerçekleştirmeye katkı sağlayan dini, ilmi, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak; fakültenin toplumsal ve akademik düzeyde tanınırlığını artırmak için her türlü çabayı göstermek,
 14. Vakfın gayesine uygun konularda aynı gayeler için çalışan yurt içi ve yurt dışı diğer vakıf veya kurumları desteklemek; bu vakıf ve kurumlarla işbirliği yapmak, platform ve üst yapı teşekküllerinde yer almak,
 15. İlahiyat alanında kamu oyunda yoğun ihtiyaç duyulan durumlarda raporlar hazırlamak, basın açıklaması yapmak,
 16. Fakültenin öğretim elemanlarına; inşa etme, satın alma, veya kiralama yoluyla konut sağlamak veya konut yardımı yapmak.
MÜTEVELLİ ASIL
1. Bilal ÖZKAN Başkan
2. Abdullah ERİŞ
3. Abdullah TIRABZON
4. Cemil YÜKSEKDAĞ
5. Mustafa YELEK
6. Seyit Ali GÜŞEN
7. Tayfun USLUCAN.
8. Ünal KAVRAZLI
9. Ümit HOROZCU
MÜTEVELLİ YEDEK
1.Kerim BULADI
2.Ali Rıza YAPAR
3.Abdullah YILDIRIM
4.Ahmet SEVİLMİŞ
5.İbrahim ÇETİN
6.İrfan BAŞKURT
7.Mahmut SALİHOĞLU

 

DENETİM ASIL
1.Hüsnü TUNA
2.Özcan TUNCEL
3.Şaban KURT
DENETİM YEDEK
1. Fikret SOYAL
2. Adem ARIKAN
3. Mustafa TEKİN
KURUCULAR KURULU
1. ABDULLAH ARMAĞAN35. MAHMUT AY
2. ABDULLAH EMİN ÇİMEN36. MAHMUT YELEK
3. ABDULLAH TIRABZON37. MUHAMMET İHSAN KARAMAN
4. ABDURRAHİM TAŞ38. MUHAMMET MASUM VANLIOĞLU
5. ABDURRAHMAN ÖZDEMİR39. MUSTAFA DEMİRKAN
6. ABDÜSSELAM ARI40. MUSTAFA ERİŞ
7. ADEM ARIKAN41. MUSTAFA İSMAİL BAĞDATLI
8. AHMET GÜR42. MUSTAFA KARATAŞ
9. AHMET HAMDİ ÇAMLI43. MUSTAFA TEKİN
10. AHMET HAMDİ FURAT44. MUSTAFA YELEK
11. AHMET MİSBAH DEMİRCAN45. MUSTAKİM ARICI
12. ALİ ÖZTÜRK46. MÜRTEZA BEDİR
13. ALİ REİS TOPÇU47. NAZMİ TAHA KILINÇ
14. ALİ RIZA YAPAR48. NURAY SULHAN
15. AVNİ ÇELİK49. NURETTİN GEMİCİ
16. BEKİR KUZUDİŞLİ50. NURİ OKUMUŞ
17. BEKİR YÜKSEKDAĞ51. OSMAN KAAN
18. BİLAL GÖKKIR52. ÖMER BOLAT
19. BİLAL ÖZKAN53. ÖZCAN TUNÇEL
20. EKREM CENGİZ54. RAMAZAN MUSLU
21. EMRULLAH HATİPOĞLU55. SERVET BAYINDIR
22. FİKRET SOYAL56. SEYİT ALİ GÜŞEN
23. HAFİZ OSMAN ŞAHİN57. SITKI AYAN
24. HİDAYET AYDAR58. SITKI GÜLLE
25. HÜSEYİN HÜSNÜ KOYUNOĞLU59. ŞABAN KURT
26. HÜSEYİN KADER60. ŞEVKET KOTAN
27. HÜSEYİN HANSU61. ŞİNASİ GÜNDÜZ
28. HÜSNÜ TUNA62. ÜMİT HOROZCU
29. İBRAHİM ÇETİN63. ÜNAL KAVRAZLI
30. İRFAN BAŞKURT64. YUSUF HALEF
31. İRFAN ÜSTÜNDAĞ65. ZEKERİYA GÜLER
32. İSMAİL DEMİREZEN66. ZEKİ CEMAL ÖZEN
33. İSRAFİL KIŞLA67. ZİYA ALTAN ELMAS
34. KERİM BULADI 
Close