Written by 1:34 pm Sempozyum

III. İSLAM HUKUKU LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı’nın,  İstanbul Daru’l-Fünûn İlahiyat Vakfı, Ensar Vakfı ve İlim Yayma Vakfı desteğiyle düzenlemiş olduğu III. İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu 21-22 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleştirildi. Açılış konuşması İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mürteza Bedir tarafından yapılan sempozyuma, birçok üniversiteden lisansüstü düzeydeki araştırmacılar katıldı.

“Modern Fıkıh Araştırmalarında Üç Önemli Problem: İktisad, Gıda ve Tıp” başlıklı panel ile başlayan sempozyumda pek çok önemli konu ele alındı. Modern İslam Hukuku tartışma alanlarından “Biyo-fıkıh”, “İslam İktisadı”, “İslâmî Finans” ve “Helal Gıda” başlıklı oturumlarda dikkat çeken önemli tebliğler sunuldu. Modern konuların dışında “Klasik Doktrin Tartışmaları”, “Osmanlı Hukuku” ve “Şahıslar-Kurumlar-Meseleler” başlıklı oturumlarda da klasik fıkıh metodolojisine dair önemli konulara yer verildi. Sempozyum, genç araştırmacılara çalışmalarını sunma ve tartışma imkanı sağlarken, dinleyicilere İslam Hukuku alanında günümüzde ele alınan konuları takip etme ve tartışmalardan istifade imkanı sağladı.

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Last modified: Temmuz 14, 2023
Close