Written by 2:21 pm Proje

BULGARİSTAN TÜRKLERİ 6-15 YAŞ GRUBU DİL, KÜLTÜR VE DEĞER EĞİTİMİ / ÖĞRETİMİ PROJESİ

Yurt dışı Türkler ve akrabalar topluluğu (YTB) nun desteği ve Bulgaristan Başmüftülüğü ile birlikte vakfımız geçtiğimiz yaz 25 gün sürmüş ve belirlenen miktarın altında bir harcama gerçekleştirilmiştir. Bulgaristan da 19 ayrı bölge de fakültemizden 22 öğrenci 2 proje kordinatörü 4 vaiz ve 2 gezici eğitimci ile 410 öğrenci ve yetişkine program uygulanmıştır. Bölgelere göre öğrencilerin bilgileri farklılık göstermiş uygulayıcılar tarafından ihtiyaca göre eğitimin seviyesi ve hızı düzenlenerek faaliyet gerçekleşmiştir. Din eğitiminin ayrılmaz bir parçası olan değerler eğitimi belli değerler etrafında yapılandırılarak Türk-İslam kültürünün büyük şahsiyetleri de örnek gösterilerek uygulanmıştır. Türk kültürüne ait temel unsurlar öğrencilerle paylaşılarak özellikle yaşadıkları bölgedeki Türk kültürünün önemli şahsiyetleri öğrencilere fark ettirilmiş ve bölgelerindeki Türk kültür ve medeniyetinin izlerini hissetmeleri hedeflenerek eğitim gerçekleşmiştir. Hz.Peygamberin örnek hayatı öğrencilere görsel materyallerle desteklenerek anlatılmıştır.

Ayrıca tüm eğitimler ihtiyaçlar doğrultusunda projeksiyon cihazı ile görsel olarak desteklenmiş ve bazı bölgelerde eğitim sonunda halka yönelik programlar gerçekleştirilmiştir.

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Last modified: Temmuz 14, 2023
Close