Written by 12:47 pm Eğitim

HAZIRLIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÖZEL KUR’AN-I KERİM EĞİTİM PROGRAMI

Programın amacı:

Program, hazırlık sınıflarında Kur’an-ı Kerim’i talim-tecvid ve tashihe riayet ederek, tahkik- tedvir- hadr seyirlerinde zorlanmadan okuyabilme kabiliyetini elde etmeyi amaçlamaktadır. Bu amacın tahakkuku için de sınıf içerisinde farklı seviyelerdeki öğrencilerin tespit ve tasnifini ifade eden “kur sistemi”ne dayalı Kur’an eğitimi metodunu esas almaktadır.

Programın faydası:

Bu uygulama, bir taraftan sınıftaki öğrenci yoğunluğunu azaltıp birbirlerine yakın seviyedeki öğrencilerle daha verimli bir ders yapma imkanı sunmakta, diğer taraftan durumu sınıf ortalamasının altında ve üstünde olan öğrencilerle özel ilgilenme fırsatı oluşturmaktadır. Özellikle durumu zayıf olan öğrencilere en fazla 10-15 kişilik gruplarla ders yapılması, öğrencilerin ilgili hocalara zimmetlenmesi anlamına gelmekte, bu durum öğrenciyi adete yakın takibe alma (markaj) fırsatı doğurmaktadır. Öğrencinin başarılı veya başarısız olma açısından hocaya da bu noktada sorumluluk yüklemektedir.

 

Kur’an-ı Kerim Eğitim Programından Kareler

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Last modified: Temmuz 14, 2023
Close